תקן איכות בביקורת

 תוכנת Auditnet לניהול ביקורת נבנתה בצורה שיטתית על בסיס המוגדר בחוק הביקורת הפנימית התשנ"ב ועפ"י התקנים המקובלים לעריכת ביקורת בארץ ובעולם.

 

 התוכנה מספקת מענה מלא לתקינה (ל-IPPF), להוראות המפקח על הבנקים, לפקודת העיריות ולעמידה בדרישות ביקורת חיצונית- QAR.

 

 התקנים הכתובים תורגמו בקפידה למסכים, לתצוגות, לרשומות ולתהליכי עבודה, על מנת לבסס באמצעות התוכנה, תקן איכות מובהק לעריכת ביקורת בסטנדרטים הגבוהים ביותר.

 

 התוכנה מתאימה לעריכת ביקורת במגוון תחומים ונושאים (מערכות מידע, בטיחות, אסטרטגיה וכו') כתלות באופיו של הארגון ושל גוף הביקורת.

 

 תוכנת Auditnet לניהול ביקורת מבטיחה 'פתרון בית ספר' אשר מוביל את המבקר בכל שלבי הביקורת ומייצר סטנדרטיזציה בתכנון ובביצוע, תוך יכולת סינון ודילוג על שלבים כתלות בצרכי המשתמש.

 

 התוכנה מותאמת למגזרי פעילות מגוונים – משרדי ממשלה, עיריות, משרדים המתמחים במתן שירותי ביקורת, גופים ביטחוניים, חברות ממשלתיות, מוסדות להשכלה גבוהה וחברות ציבוריות במגוון תחומים כדוגמת נדל"ן, תקשורת, בריאות, אנרגיה, טכנולוגיה, מזון, תחבורה, קמעונאות, תעשייה ועוד.

 

 התוכנה מותאמת הן למבקר פנימי יחיד (כדוגמת מועצה מקומית) והן לגופי ביקורת גדולים הכוללים מאות מבקרים.

 

 השימוש בתוכנה מאפשר לפתוח יוזרים פרטניים לגופי ביקורת מחוץ לארגון (ביקורת ב-outsourcing) ולאפשר לגופים אלו לערוך ביקורת תוך שימוש בתוכנה ושיקוף תהליך הביקורת השלם המבוצע על ידם.