תלונות הציבור/העובדים

 מערכת מובנת לניהול ולטיפול בתלונות הציבור ו/או בתלונות העובדים.

 

 מלוא המידע על כל תלונה שנפתחת – מועד הגשת התלונה, מגיש התלונה, פירוט התלונה, הגורם האחראי לטיפול, סטטוס הטיפול בתלונה, שידוך קבצים ותכתובות רלוונטיות.

 

 יכולת סינון ומיון נוחה של רשימת התלונות (לפי שנים, נושאים וכד').

 

 אפשרות לשליחת תזכורות אוטומטיות לגורם האחראי לטיפול בתלונה, באמצעות המייל ולפי תאריך נבחר.

 

 חתכי מידע חכמים (Dashboards) אודות סטטוס התלונות בארגון. אפשרות לקבלת מידע על אחוז הטיפול בתלונות בחתך נושאים, תאריכי יעד, סטטוס הטיפול וכו'.