ניהול משרד הביקורת

 ספריית נהלים פנימיים של גוף הביקורת.

 

 ניהול תקציבי הביקורת – דוחות כספיים, רכש, קבלות וחשבוניות, הוצאות וכו'.

 

 ניהול לקוחות (מותאם בעיקר לחברות שעוסקות במתן שירותי ביקורת חיצוניים) – חוזים, תכתובות, הצעות מחיר, תשלומים וכו'.

 

 ניהול ספקים (מותאם בעיקר לארגונים שמשתמשים בשירותי ביקורת ב- outsourcing) – חוזים, תכתובות, הצעות מחיר, תשלומים וכו'.

 

 ניהול תחום משאבי האנוש – ראיונות, גיוס ומיון עובדים, חופשות, הווי, חוזי העסקה וכו'.

 

 תיקיות אישיות – ספרייה לאחסון חומר אישי של כל מבקר, עם הרשאות פרטניות למידור המידע האישי.

 

 ישיבות ופורומים – סיכומי ישיבות, פורומים, תחקירים, פגישות וכו'.