ניהול הביקורת

מסמכי הביקורת:

 מערכת מובנית מלאה לניהול מסמכים (Documentation). ניהול מוקפד, אפקטיבי ונוח של כל מסמכי הביקורת, כולל אחסון, מיון, סינון ושליפת מידע מהירה של כל מסמך מכל סוג.

 

 מנוע חיפוש (Search) מובנה לאיתור מסמכים.

 

 עבודה עם תבניות מסמכי הביקורת (Audit Templates) הנדרשים להפצה – מכתב פתיחה, סקר מוקדם, תכנית הביקורת, סיכומי פגישות, טיוטה, דוח סופי ועוד.

 

 שימוש ברשימות תיוג (Checklists) כעזר למבקר בביצוע שלבי הביקורת השונים.

 

תכנון הביקורת:

 בניית לוח זמנים וגנט הביקורת (Audit Scheduling).

 

 גיבוש מטרות הביקורת ומוקדי הבדיקה.

 

 בניית צוות הביקורת.

 

 הגדרת משאבי הביקורת.

 

 בניית מערך בדיקות הביקורת.

 

 הזנת תשתית המסמכים הנורמטיבית לביקורת.

 

 מידע אודות הגופים המבוקרים.

 

 מיפוי הסיכונים בנושא הביקורת ודירוגם לפי רמת הסיכון.

 

 הפקה אוטומטית של מסמך תכנית הביקורת.

 

ביצוע הביקורת:

 תכנון שלב השטח – ישיבות, פגישות ועוד בממשק עם ה- Outlook.

 

 תכנון מפורט של כלל הפגישות עם המבוקרים.

 

סיכום פגישות בגיליון ממוחשב חכם והזנת ממצאים בחלוקה למוקדי הביקורת.

 

 הזנת כל ממצאי הביקורת (מפגישות, ממסמכים, ממבדקים וכו'), כולל דירוגם ושיוכם למוקד הביקורת המתאים.

 

הזנת כל מסקנות הביקורת בהלימה ובהקשר לממצאים (Audit Trail), כולל דירוגם ושיוכם למוקד הביקורת המתאים.

 

הזנת כל המלצות הביקורת בהלימה ובהקשר לממצאים ולמסקנות (Audit Trail), כולל דירוגם ושיוכם למוקד הביקורת המתאים.

 

הפקת סקרים ושאלונים ככלי לאיסוף מידע ולגיבוש ממצאים.

 

 הפקה אוטומטית של טיוטת דוח הביקורת (מוקדי הביקורת, ממצאים, מסקנות והמלצות).

 

 מעקב ובקרה בזמן אמת אחר ניצול שעות העבודה לביקורת (תכנון מול ביצוע).

 

 

תצוגות מנהלים:

 יכולת מעקב ובקרה מלאה על כל ביקורת שמבוצעת בארגון (Dashboard סטטוס הביקורת).

 

 כל המידע הנדרש למנהלים על מנת לקבל תמונת מצב אודות הביקורת.

 

 מידע אודות גנט הביקורת, שלב הביקורת הספציפי, ניצול שעות ביחס לתכנון, אישורים, סטטוסים ועוד.