מרעיון לראיון – הכול אודות תכנון הביקורת

"סוף מעשה במחשבת תחילה" (רבי שלמה אלקבץ) וביקורת טובה תחילתה בתכנון קפדני.
החריגה המוכרת מעבר להקצאת השעות שהוגדרה לביקורת איננה גזירה משמים. גם השינויים במוקדי הביקורת לאורך ביצועה אינם מחויבי המציאות.
ההרצאה 'מרעיון לראיון' מציגה את שלבי תכנון הביקורת תוך הדגשת הדילמות והטעויות האופייניות לשלב זה.
ההרצאה מבוצעת בשיתוף הקהל ומשלבת בין הממד התאורטי של תהליך הביקורת השלם לממד המעשי ולדוגמאות מהשטח.

 

הנושאים המועברים בהרצאה:

 מהי הפעולה הראשונה שעל המבקר לעשות בתחילת כל ביקורת?

 כיצד לבנות את צוות הביקורת המנצח ומה קורה כשהצוות הוא אני ועצמי?

 איך לנסח את מטרת הביקורת ומהן הטכניקות לבחירת מוקדי הבדיקה?

 מיפוי סיכונים לנושא המבוקר – עבודה סיזיפית או תנאי הכרחי להצלחה?

 גאנט הביקורת – איך לדאוג לכך שחג הפסח לא יפתיע אותנו

 איך מפיקים את המרב מהסקר המוקדם

 איסוף מסמכים – לא מה שחשבתם