לתת ביקורת לביקורת – הכול אודות תחקיר ביקורת

כולנו מצטיינים בהאשמת אחרים, אך קצת פחות טובים בקבלת ביקורת ובהפקת לקחים עצמית.
התחקיר הוא מנגנון רב עוצמה לשיפור אישי וארגוני, מדוע אם כך, מעטים הארגונים שמקיימים תחקיר דרך קבע כחלק מהתרבות הארגונית?
ההרצאה 'הכול אודות תחקיר הביקורת', מציגה בצורה חווייתית ורבת עוצמה את עקרונות התחקיר הטוב ואת חשיבותו בעולם הביקורת הפנימית.

 

התכנים המועברים בהרצאה:

 המעבר הכואב ממיקוד חיצוני והאשמת האחר למיקוד פנימי ולהודאה בטעות

 מדוע אנו זקוקים לתחקיר ולמה זה לא קורה בפועל?

 התחקיר כמיומנות נרכשת

 כל התורה על רגל אחת – מה היה, למה היה, איך לשפר

 מבחנו של התחקיר – תחקור התהליך ולא מבחן התוצאה הסופית

 מה לתחקר בביקורת – מעמידה ביעדים ובזמנים ועד לתחקור יחסי מבקר מבוקר ואופן ההצגה בדיון ההנהלה

 תחקור הצלחות או מיקוד בכישלונות

 בסרט הזה כבר היינו – איך להימנע מלחזור על טעויות ולהפוך לארגון לומד ומשתנה

 ללמוד מטעויות של אחרים – easier said then done