כתיבת דוח הביקורת – בירוקרטיה שהיא אומנות

"צר לי על פסק הדין הארוך, אך לא עמד לרשותי מספיק זמן כדי לכתוב פסק דין קצר יותר" (השופט אהרון ברק).
שבועות וחודשים של ביקורת מסתכמים לכדי מסמך אחד – דוח הביקורת. היכולת לאגד בדוח את כלל ממצאי הביקורת והמלצותיה, בצורה בהירה, ממוקדת וקוהרנטית היא אומנות של ממש. עם זאת, גם אלו שמלאכת הכתיבה היא פרך עבורם, יכולים לשכלל וללטש את כתיבתם באופן ניכר ע"י שימוש בכלים ובטכניקות.
ההרצאה 'כתיבת דוח הביקורת – בירוקרטיה שהיא אומנות' נותנת בידי המבקר כלים מעשיים לכתיבת דוחות, לצד ידע שימושי מאמתחתו של אבשלום קור.

 

הנושאים המועברים בהרצאה:

 כיצד לבנות את שלד הדוח ומהו סדר הפרקים המומלץ

 ממצא, מסקנה והמלצה – נוסחת הכתיבה המנצחת והקשר הלוגי המחייב

 עברית שפה קשה – "היות ו.. או היות ש.."? דוגמה או דוגמא? עריכה לשונית על קצה המזלג

 קצר וקולע או מקיף ומפורט?

 תקציר מנהלים – less is more’' ולא רק למנהלים

 מספר המלצות על כתיבת המלצות – מהו מספר הזהב ולמה אסור לכתוב המלצה שמתחילה במילה "לבחון"

 טבלאות, מספרים וגרפים – "כל המוסיף גורע" או "כל המרבה הרי זה משובח"?

 למי נכתב הדוח – למנכ"ל, למנהל המחלקה או לפועל ברצפת הייצור? ואיך זה משפיע על אופן הכתיבה