יישום המלצות הביקורת

 מערכת מובנת לניהול מעקב אחר יישום כלל המלצות הביקורת.

 

 העתקה אוטומטית של המלצות הביקורת למודול ניהול מעקב יישום ההמלצות.

 

 מלוא המידע על כל המלצה – שיוך לביקורת, תחום, תאריך יעד, אחראי לביצוע, חשיבות ההמלצה, סטטוס המימוש, שידוך קבצים ותכתובות רלוונטיות.

 

 יכולת סינון ומיון נוחה של רשימת ההמלצות.

 

 אפשרות לשליחת תזכורות אוטומטיות למבוקרים, באמצעות המייל ולפי תאריך נבחר.

 

 חתכי מידע חכמים (Dashboard המלצות) אודות סטטוס מימוש ההמלצות. אפשרות לקבלת מידע על יישום ההמלצות בחתך הנושאים, הגופים המבוקרים, תאריכי היעד, חשיבות ההמלצה וסטטוס מימושן.