התקנים המקצועיים בתרגום לפשוטי העם

"משימת הביקורת הפנימית היא לחזק ולהגן על ערך הארגון ע"י מתן הבטחה, עצה ותובנה אובייקטיביים ומבוססי סיכון" (מתוך התקנים המקצועיים הבינלאומיים של ה IIA).
מאחורי משפט זה, חבוי עולם שלם וסבוך של עקרונות ליבה, הגדרות, קוד אתי, תקנים מקצועיים והנחיות מקצועיות.
ההרצאה 'התקנים המקצועיים בתרגום לפשוטי העם' היא סקירה עדכנית ו'ידידותית למשתמש' של התקנים המקצועיים בעולם הביקורת.
בואו להיווכח שגם פסקאות ארוכות של משפטנים ורואי חשבון, ניתן לתרגם לשורות קצרות בגובה העיניים.
בואו לראות איך הופכים עולם מושגים תיאורטי, לפרקטיקה יישומית ברצפת הייצור.

 

הנושאים המועברים בהרצאה:

 עקרונות הליבה של הביקורת הפנימית

 הקוד האתי של עולם הביקורת

 תקני תכונות – אי-תלות, אובייקטיביות, מקצועיות, פיתוח מקצועי, הערכות פנימיות וחיצוניות ועוד

 תקני ביצוע – תכנון הביקורת, ניהול משאבים, דיווח להנהלה הבכירה, ניהול סיכונים, בקרה, ניטור התקדמות ועוד