הדרכה והכשרה

 התייחסות הן למבקרים בהכשרה ובהסמכה והן למבקרים מוסמכים או בכירים.

 

 בניית תוכנית הכשרה ופיתוח מקצועי לכל מבקר באופן אישי, כולל מעקב שעות CPE.

 

 ספריות לתיוק נהלי הכשרה וסילבוסים, מצגות, מאמרים ומסמכים, מידע אודות קורסים והשתלמויות, מבחני ידע ועוד.

 

 ריכוז חומרי הדרכה מקצועיים בביקורת ובניהול סיכונים כדוגמת תקנים מקצועיים, תהליך הביקורת השלם, ביקורת מבוססת סיכונים ועוד.