אופני המימוש (On Line, On Premise)

 SharePoint Online – הארגון מקבל הרשאות לשימוש כמנוי מתארח ב- Microsoft Office 365. מאגרי המידע, השרתים והתחזוקה חיצוניים לארגון ואינם דורשים תקורות מיוחדות.
התוכנה מסופקת ברישיון לפי לקוח (per user) ומאפשרת גישה דרך האינטרנט למשתמש בעל זיהוי וסיסמא.

בחברות שפועלות בענן (כארגון) על בסיס Microsoft Office 365, מותקנת התוכנה בענן של החברה.

תצוגות המנהלים וחתכי המידע מוצגים בעזרת תוכנת Power BI של חברת Microsoft.

 

 SharePoint On Premise – התקנה בפריסה מקומית פנימית בארגון. מרכז הנתונים נמצא בתוך הארגון, ההתקנה מבוצעת על שרתים פנימיים ולארגון שליטה מלאה על המוצר, על המידור ועל היבטי האבטחה והפרטיות.
הגישה מתבצעת באמצעות מודל שרת CAL (רישיון גישת לקוח) עם רישיונות שנדרשים עבור כל אדם או מכשיר הניגשים ל- SharePoint Server.

 

 בכל אופני המימוש, מותקנת התוכנה תחת רישיון של חברת Microsoft.